Blogia
AMARAL, RECURSOS

DÍA DA MULLER

A data 8 de marzo “Día da Muller” serve para sembrar o esforzo de mulleres de todo o mundo para lograr a igualdade, a xustiza, a paz e o desarrollo.

 As constitucións de moitos países recoñecen a igualdade entre homes e mulleres e, aínda que as melloreas nos últimos anos foron notables, aínda en moitas ocasións non se respetan os dereitos fundamentales. A escola e a educación en valores son os medios máis efectivos para coñecer e respetar eses dereitos e rechazar calquer tipo de discriminación.

 Dende os centros educativos debemos abordar esta celebración para sensibilizar á comunidade educativa sobre as desigualdades que por razón de sexo aínda existen na sociedade e así favorecer a igualdade de oportunidades e mellorar a convivencia entre todas e todos.

 É preciso lembrarlle á sociedade en xeral a situación de discriminación e violencia que aínda sofren as mulleres. A concienciación faise necesaria se queremos unha sociedade máis xusta e igualitaria e conseguila é labor de todas as persoas e en todos os ámbidos de desarrollo do ser humano. Na consecución deste obxectivo xoga un papel fundamental  a educación por ser o espazo idóneo, xunto co familiar, para o desenvolvemento da educación en valores cívicos.

 As actividades comprométense a utilizar a reflexión co alumnado sobre temas e problemáticas que afectan á muller e, polo tanto, á convivencia entre todos.

 Debemos coñecer que a consecución dos dereitos que disfrutamos na actualidade as mulleres do mundo occidental débense aos esforzos de moitas delas que ao longo de sécalos traballaron para conseguilos: o dereito ao voto, á educación, a ocupar os postos de traballo para os que están preparadas,... todos estes logros non viñeron acompañados por suficientes cambios por parte dos homes para incorporarse ás responsabilidades e as tarefas do fogar e o coidado da familia que tradicionalment foi desempeñado por elas de forma exclusiva.

 Ten sentido, polo tanto, a celebración do 8 de marzo, do Día Internacional da Muller, como data de reinvindicación de todo o que falta por conseguir nas nosas sociedades e noutras nas que as mulleres están en situacións moito máis inxustas, con total falta de libertades e de respeto dos dereitos humanos máis elementais.

0 comentarios