Blogia
AMARAL, RECURSOS

Día Mundial Contra o Traballo Infantil

Unámonos para eliminar o traballo infantil

Unámonos para eliminar o traballo infantil

Molinete como símbolo!

Descarga

Tarxeta Vermella ao traballo infantil

Neste video temos exemplos de imaxes para traballar o Día Mundial Contra o Traballo Infantil

Outro vídeo con We are the World!

A Internacional da Educación contra o traballo infantil

A Internacional da Educación contra o traballo infantil

215 millóns de nenos e nenas de todo o mundo son víctimas do traballo infantil. A metade deles traballa en situacións que violan os dereitos humanos e a dignidade, como a esclavitude, o traballo forzado, o tráfico, a esclavitude por endeudamento, a servidume, a prostitución, a pornografía ou o reclutamento para conflictos armados.

O traballo infantil ten unha grande repercusión no proceso educativo dos nenos e nenas, pois moitos deles non van nunca á escola ou abandonan os estudos moi cedo, están ausentes e moitas ocasións, repiten curso ou teñen resultados educativos moi pobres. Nos peores casos, o traballo infantil pode chegar a implicar a pérdida gradual das aptitudes de aprendizaxe, como ler e escribir e levar a un analfabetismo funcional ou total.

A loita contra o traballo infantil ten as súas orixes na lexislación laboral internacional e fundamentalmente no Convenio sobre os Dereitos do Neno e da Nena, Convenio nº 138 da Organicación Internacional do Traballo (OIT) sobre a Idade Mínima de Admisión ao Emprego e o Convenio da OIT nº 182 sobre as Peores formas de Traballo Infantil. A política da IE tamén se ve reforzada polos esforozos da comunidade internacional para alcanzar os Obxectivos do Milenio e superar os obstáculos existentes para lograr unha Educación Para Todos e Todas.

Enlace

Non ao traballo infantil! Si á educación!

Os docentes en todo o mundo están decididos a afrontar o problema do traballo infantil. Este corto documental retrata o programa implementado exitosamente polo Sindicato Nacional do Ensino de Marrocos (SNE) para previr o traballo infantil mediante a reducción do abandono escolar.

12 de xuño. Día Mundial Contra o Traballo Infantil

12 de xuño. Día Mundial Contra o Traballo Infantil

Día mundial contra o traballo infantil ofrece a oportunidade de captar máis apoio para a campaña en contra do traballo infantil por parte dos gobernos e dos interlocutores sociais da OIT (Organización Internacional do Traballo), a sociedade civil e as demáis partes interesadas, incluidas as escolas, os grupos de xóvenes e de mulleres, e os medios de comunicación.

Metamos un gol, erradiquemos o traballo infantil (Campaña 2010)

Noticias e eventos

Marcapáxinas (Tarxeta Vermella)

Material Pedagóxico

Enlaces relacionados

Máis información e recursos en:

16 de abril, Día Contra a Esclavitude Infantil