Blogia
AMARAL, RECURSOS

Día I. da Lingua Materna

Día Internacional da LINGUA MATERNA

Día Internacional da LINGUA MATERNA

A Conferencia Xeral da UNESCO proclamou, en novembro de 1999, que o 21 de febreiro sería o DÍA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA.

Cada ano, dende febreiro de 2000, esta data promove os obxectivos do multilingüismo e a diversidade cultural.

As linguas son o mellor instrumento para a preservación e o desenvolvemento do noso patrimonio cultural. Calquer iniciativa que promova a difusión das linguas maternas non so servirá para incentivar a diversidade lingüística e a educación multilingüe, senon tamén para crear maior conciencia sobre as tradicións lingüísticas e culturais do mundo e inspirar á solidaridade basada no entendemento, a tolerancia e o diálogo.

Hai idiomas que están en perigo de desaparición, polo que moitas persoas en todo o mundo teñen que aprender unha nova lingua para poder desenvolver as súas actividades diarias: traballar, estudar, mercar,… e, como moito, falarán o seu idioma materno coas súas familias.

Hai quen pensa que iso ten o seu lado positivo, se todos faláramos a mesma lingua nos entenderíamos mellor. (…) Pero, realmente, non se trata dun beneficio pois deste xeito a nosa diversidade cultural irá empobrecendo. Ao final todas as persoas saímos perxudicadas.

Datos reveladores

• Dende que o ser humano empezou a falar, unhas 30.000 linguas teñen desaparecido.

• Actualmente, das 6.000 ou 7.000 linguas do mundo, unhas 3.000 están en perigo de desaparición.

• Todos os anos, alomenos 10 idiomas desaparecen.

• Considérase que unha lingua está en perigo cando a falan menos de 100 mil persoas.

Que se pode facer?

Estes idiomas que só falan unha minoría de persoas necesitan protección, así non se perderán sen deixar rastro algún.

Ante esta crise, a UNESCO proclamou o Día Internacional do Idioma Materno co obxecto de promover o recoñecemento e a práctica das linguas nativas, en especial as das minorías e grupos indíxenas.

Calquer iniciativa para promover a difusión das linguas maternas servirá tamén para crear maior conciencia sobre as tradicións lingüísticas e culturais do mundo e inspirar á solidaridade baseada no entendemento, tolerancia e diálogo.

Que é a lingua materna?

O termo fai referencia a distintas situación: o/os idiomas que primeiro aprendemos, o/os idiomas cos que nos identificamos e co que nos identifican os demáis, o idioma que mellor falamos e máis usamos, o primeiro idioma

Como se celebra este día?

Os estados membros da UNESCO celebran o Día Intenacional do Idioma Materno con calquer tipo de expresión cultural no que se utilice a lingua: cancións, poesías, contos, teatro,…

Trátase de atopar un xeito de chamar a atención acerca da grande diversidade de linguas e culturas que existen no mundo; podemos investigar sobre dialectos, alfabeto Braille, a linguaxe de signos,…

Tamén cabe destacar a importancia de respectar a túa propia lingua materna. O idioma propio de cada un/unha de nós é o noso dereito; o noso idioma é parte da nosa identidade como persoas, e como tal, debe ser respectado.

Información de http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2176

Ideas para a escola (CREI: Centro de Recursos de Educacion Intercultural de Castilla y León)

Páxina sobre o Día Interacional da Lingua Materna da UNESCO