Blogia
AMARAL, RECURSOS

As Árbores

DÍA DA ÁRBORE (21 DE MARZO)

DÍA DA ÁRBORE (21 DE MARZO)

 O 21 de marzo comeza a primavera e ademáis é o "Día da Árbore" no que unha iniciativa do PNUMA (Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente) propón que cada una persoa prante unha árbore. A proposta cumpre un obxectivo contra o cambio climático pois prantar árbores podería axudar a reducir a contaminación que provoca o quentamento global da Terra.

No mundo a cifra media de árbores por persoa é de mil, pero en España só hai 125 árbores por persoa. para absorber as emisións de 9 toneladas de habitantes (en España) deberíamos realizar unha prantación intensiva de 72 árbores cada un e cada unha de nós. Por outra banda, se o obxectivo é absorber as emisións do efecto invernadero, ese número de árbores polo menos se compensaría con menor consumo de papel, leña de madeira e se restituir, así, parte do patrimonio.

Se queremos que a próxima xeración poida disfrutar do mesmo número de árbores que disfrutou a nosa, sería necesario prantar 24.000 millóns de árbores en todo o mundo, o que equivale a 4 por ser humano.

Unámonos á convocatoria e prantemos unha árbore, cando menos o 21 de marzo.

 

Información tomada de http://www.derechoanimal.es/2007/03/09/21-de-marzo-dia-del-arbol-plantemos-uno-por-persona/